Plan Dnia

7.00 – 8.45 – przyjmowanie dzieci do żłobka

– czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych,

– indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami

– czas na realizację własnych pomysłów i fantazji

– możliwość konsultacji rodziców z opiekunami

8.45 – 9.00 – przygotowanie do śniadania

– czynności higieniczne i pielęgnacyjne

– wdrażanie elementów higieny osobistej

9.00 – 9.15 – śniadanie

9.15 – 10.20 – zajęcia grupowe (plastyczne, manipulacyjne, dydaktyczne, gimnastyczne – ogólnorozwojowe, muzyczne, orientacyjno-porządkowe)

10.20 – 10.40 – zabiegi higieniczne, drugie śniadanie

10.45 – 11.45 – spacery i  zabawy na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali)

11.45 – 12.15 – zabiegi higieniczne, obiad/zupka

12.15 – 12.30 – przygotowanie do drzemki

– wyciszenie przed snem – opowiadanie lub czytanie bajek

– słuchanie muzyki relaksacyjnej

12.30 – 14.15 – leżakowanie

14.15 – 14.45 – zabiegi higieniczne, obiad/drugie danie

14.45 – 15.45 – zabawy grupowe wg wcześniej przygotowanego harmonogramu na dany tydzień

15.45 – 16.15 – zabiegi higieniczne, podwieczorek

16.15 – 17.30 – zabawy w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domu,  czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.